หจก.วรัชฌา ผู้ผลิตครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
        อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ชุด สปช 001
        โต๊ะนักเรียนแบบ A-4  ชุดโต๊ะเก้าี้นักเรียน มอก.
        ชุด โต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร (ที่สามารถใช้งานได้จริง)
        ให้กับศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนทั้งภาครัฐ-เอกชน
        อบต. เทศบาล และหน่วยงานต่างๆ

        สามารถสั่งตามแบบได้ ทุกชิ้นเน้นความแข็งแรง
        ใช้งานได้จริง และสามารถสั่งอะไหล่เพิ่มได้ด้วย

        รายละเอียด >>